Integrovaná kontrola změn

Proces přezkoumání všech žádostí o změnu, schválení změn a kontrola změn v produktech a aktivách organizačních procesů.


Integrated Change Control

The process of reviewing all change requests, approving changes and controlling changes to deliverables and organizational process assets.

Použito v metodice