Kalendář projektu

Kalendář pracovních dnů nebo směn, který stanoví data, v nichž jsou zpracovávány časové činnosti a nepracující dny, které určují data, kdy jsou časové plány nečinné. Typicky definuje svátky, víkendy a pracovní doby.


Project Calendar

A calendar of working days or shifts that establishes those dates on which schedule activities are worked and nonworking days that determine those dates on which schedule activities are idle. Typically defines holidays, weekends and shift hours. 

Použito v metodice