Kalendářní jednotka

Nejmenší časový úsek použitý při plánování projektu. Kalendářové jednotky jsou obecně v hodinách, dnech nebo týdnech, ale mohou být také ve čtvrtletích, měsících, směnách nebo dokonce v minutách. Ovládání změn. Identifikace, dokumentace, schvalování nebo odmítnutí a kontrola změn základních údajů projektu.


Calendar Unit

The smallest unit of time used in scheduling the project. Calendar units are generally in hours, days, or weeks, but can also be in quarter years, months, shifts, or even in minutes. Change Control. Identifying, documenting, approving or rejecting, and controlling changes to the project baselines.

Použito v metodice