Kancelář vedení projektu

Project Management Office

Organizační orgán nebo subjekt přidělil různé odpovědnosti související s centralizovaným a koordinovaným řízením těchto projektů v rámci své oblasti. Povinnosti PMO mohou být v rozmezí od poskytování podpůrných funkcí projektového řízení až po skutečnou odpovědnost za přímé řízení projektu.


Project Management Office

Project Management Office

An organizational body or entity assigned various responsibilities related to the centralized and coordinated management of those projects under its domain. The responsibilities of a PMO can range from providing project management support functions to actually being responsible for the direct management of a project. 

Použito v metodice