Kód činnosti

Jedna i více číselných nebo textových hodnot, které identifikují charakteristiku díla nebo nějakým způsobem kategorizují plánovací činnost, která umožňuje filtrování a uspořádání činností v rámci sestav.


Activity Code

One or more numerical or text values that identify characteristics of the work or in some way categorize the schedule activity that allows filtering and ordering of activities within reports.

Použito v metodice