Kód účtů

Jakýkoli systém číslování používaný k jednoznačné identifikaci každé součásti struktury rozpadu práce. Kontrast s účtovou osnovou.


Code of Accounts

Any numbering system used to uniquely identify each component of the work breakdown structure. Contrast with chart of accounts.

Použito v metodice