Kompenzace

Kompenzace je celková hotovostní i bezhotovostní platba, kterou dáváte zaměstnanci výměnou za práci, kterou pro vaši firmu dělají. Jedná se typicky o jednu z největších výdajů pro podniky se zaměstnanci.


Compensation

Compensation is the total cash and non-cash payments that you give to an employee in exchange for the work they do for your business. It is typically one of the biggest expenses for businesses with employees.

Použito v metodice