Kontrola

Kontrola obecně znamená srovnání výsledků s normami nebo srovnávacími kritérii nebo regulace něčeho. Chápeme, že se regulátoři vyvíjejí v doprovodu. Řídící proces definování cílů, plánování a řízení podnikových procesů a tak sdílejí odpovědnost za dosažení podnikatelských cílů.


Controlling

Controlling generally means comparing the results with standards or benchmarks or regulating something. We understand that controllers develop in accompany the management process of defining goals, the planning and controlling of business processes and thus share responsibility for achieving entrepreneurial goals.

Použito v metodice