Kontrola nákladů

Proces ovlivňování faktorů, které vytvářejí odchylky, a řízení změn rozpočtu projektu.


Cost control

The process of influencing the factors that create variances, and controlling changes to the project budget.

Použito v metodice