Kontrolní graf

Grafické zobrazení procesních dat v čase a proti zavedeným kontrolním limitům, které má středovou linii, která pomáhá při detekci trendu vynesených hodnot směrem ke kontrolnímu limitu.


Control Chart

A graphic display of process data over time and against established control limits, and that has a centerline that assists in detecting a trend of plotted values toward either control limit.

Použito v metodice