Kontrolní seznam

Položky uvedené společně pro usnadnění porovnání nebo pro zajištění toho, aby akce s nimi spojené byly řádně spravovány a nezapomínají. Příkladem je seznam položek, které mají být zkontrolovány, které jsou vytvořeny během plánování kvality a aplikovány během kontroly kvality.


Checklist

Items listed together for convenience of comparison, or to ensure the actions associated with them are managed appropriately and not forgotten. An example is a list of items to be inspected that is created during quality planning and applied during quality control.

Použito v metodice