Kritická cesta

Obecně, ale ne vždy, je sled činností aktivit, který určuje dobu trvání projektu. Obecně je to nejdelší cesta projektu. Kritická cesta však může skončit jako příklad na plánovaném milníku, který je uprostřed plánu projektu a který má omezení časového rozvrhu, který nedokázal zavést. 


Critical Path

Generally, but not always, the sequence of schedule activitiesthat determines the duration of the project. Generally, it is the longest path through the project. However, a critical path can end, as an example, on a schedule milestone that is in the middle of the project schedule and that has a finish-no-later-than imposed date schedule constraint.

Použito v metodice