Kritická cesta

Obecně, ale ne vždy, je sled činností aktivit, který určuje dobu trvání projektu. Obecně je to nejdelší cesta projektu. Kritická cesta však může skončit jako příklad na plánovaném milníku, který je uprostřed plánu projektu a který má omezení časového rozvrhu, který nedokázal zavést. 

Použito v metodice