Kritiká činnost

Jakákoliv plánovaná aktivita na kritické cestě v plánu projektu. Nejčastěji se určuje pomocí metody kritické cesty. Ačkoli některé aktivity jsou "kritické" ve slovníku, bez toho, aby byly na kritické cestě, je tento význam zřídka používán v kontextu projektu.


Critical Activity

Any schedule activity on a critical path in a project schedule. Most commonly determined by using the critical path method. Although some activities are “critical,” in the dictionary sense, without being on the critical path, this meaning is seldom used in the project context.

Použito v metodice