LOE

Úroveň úsilí

Podpora typu aktivity (např. prodejce nebo kontakt s klientem, účtování nákladů na projekty, řízení projektů atd.), Které se nedají snadno měřit diskrétní výsledky. To je obecně charakterizováno jednotnou mírou výkonu práce za dobu určenou podporovanými aktivitami.


LOE

Level of Effort

Support-type activity (e.g., seller or customer liaison, project cost accounting, project management, etc.) that does not readily lend itself to measurement of discrete accomplishment. It is generally characterized by a uniform rate of work performance over a period of time determined by the activities supported.

Použito v metodice