LOE

Úroveň úsilí

Podpora typu aktivity (např. prodejce nebo kontakt s klientem, účtování nákladů na projekty, řízení projektů atd.), Které se nedají snadno měřit diskrétní výsledky. To je obecně charakterizováno jednotnou mírou výkonu práce za dobu určenou podporovanými aktivitami.

Použito v metodice