Logický

Logická síť je virtuální reprezentace sítě, která se uživateli zobrazí jako zcela samostatná síť, přestože by mohla být fyzicky pouze částí větší sítě nebo místní sítě.


Logic

A logical network is a virtual representation of a network that appears to the user as an entirely separate and self-contained network even though it might physically be only a portion of a larger network or a local area network.

Použito v metodice