Logický vztah

Závislost mezi dvěma aktivitami plánu projektu nebo mezi aktivitou plánovaného projektu a milníkem plánu. Viz také vztah přednosti. Čtyři možné typy logických vztahů jsou: Dokončit na začátek, Dokončení až do dokončení, Start to Start, a Start-to-Finish.


Logical Relationship

A dependency between two project schedule activities, or between a project schedule activity and a schedule milestone. See also precedence relationship. The four possible types of logical relationships are: Finish-to-Start; Finish-to-Finish; Startto- Start; and Start-to-Finish.

Použito v metodice