LRE

Poslední revidovaný odhad

EAC zhotovitele je také nazýván Nejnovější revidovaným odhadem (LRE). Odhad při dokončení (EAC) je nezávislá prognóza toho, co stojí za dokončení dané úrovně struktury rozpadu prací.


LRE

Latest Revised Estimate

The contractor's EAC has also been called the Latest Revised Estimate (LRE). The Estimate at Completion (EAC) is an independent forecast for what it will cost to complete any given level of the work break down structure.

Použito v metodice