Master Schedule

Souhrnný plán projektů, který identifikuje hlavní komponenty struktury a členění struktury práce a klíčové harmonogramy klíčových plánů.


Master Schedule

A summary-level project schedule that identifies the major deliverables and work breakdown structure components and key schedule milestones. See also milestone schedule.

Použito v metodice