Materiál

Souhrn věcí, které organizace používá v jakémkoli podniku, jako jsou zařízení, přístroje, nástroje, stroje, zařízení, materiál a zásoby.


Materiel

The aggregate of things used by an organization in any undertaking, such as equipment, apparatus, tools, machinery, gear, material, and supplies.

Použito v metodice