Matrix Organizace

Každá organizační struktura, ve které projektový manažer sdílí odpovědnost s funkčními manažery za stanovení priorit a za řízení práce osob přiřazených k projektu.


Matrix Organization

Any organizational structure in which the project manager shares responsibility with the functional managers for assigning priorities and for directing the work of persons assigned to the project.

Použito v metodice