Metoda kritického řetězce

Technologická síťová analýza , která upravuje plán projektu tak, aby zohledňoval omezené zdroje. Metoda kritického řetězce smíchá deterministické a pravděpodobnostní přístupy k plánování síťové analýzy.


Critical Chain Method

A schedule network analysis technique that modifies the project schedule to account for limited resources. The critical chain method mixes deterministic and probabilistic approaches to schedule network analysis.

Použito v metodice