Milestone

Významný bod nebo událost v projektu.

Použito v metodice