Milestone

Významný bod nebo událost v projektu.


Milestone

A significant point or event in the project.

Použito v metodice