Milestone Rozvrh

Harmonogram na úrovni shrnutí, který identifikuje hlavní milníky plánu.


Milestone Schedule

A summary-level schedule that identifies the major schedule milestones.

Použito v metodice