Monitor

Shromažďujte údaje o výkonnosti projektu s ohledem na plán, vytvářejte výkonnostní opatření a oznamujte a rozšiřujte informace o výkonu.


Monitor

Collect project performance data with respect to a plan, produce performance measures, and report and disseminate performance information.

Použito v metodice