Monitorování a kontrola rizik

Proces sledování zjištěných rizik, sledování zbytkových rizik, identifikace nových rizik, provádění plánů reakce na rizika a hodnocení jejich účinnosti v průběhu životního cyklu projektu.


Risk Monitoring and Control

The process of tracking identified risks, monitoring residual risks, identifying new risks, executing risk response plans, and evaluating their effectiveness throughout the project life cycle.

Použito v metodice