Monitorování a kontrola rizik

Proces sledování zjištěných rizik, sledování zbytkových rizik, identifikace nových rizik, provádění plánů reakce na rizika a hodnocení jejich účinnosti v průběhu životního cyklu projektu.

Použito v metodice