Monitorovat a řídit projektovou práci

Proces monitorování a řízení procesů potřebných k zahájení, plánování, provedení a uzavření projektu, aby byly splněny výkonnostní cíle definované v plánu řízení projektu a v rozsahu projektu.


Monitor and Control Project Work

The process of monitoring and controlling the processes required to initiate, plan, execute, and close a project to meet the performance objectives defined in the project management plan and project scope statement.

Použito v metodice