Monte Carlo Analýza

Technika, která vypočítává nebo iteruje náklady na projekt nebo rozvrh projektu mnohokrát pomocí vstupních hodnot vybraných náhodně z rozdělení pravděpodobnosti možných nákladů nebo trvání, výpočet rozložení možných celkových nákladů projektu nebo dokončení dat.


Monte Carlo Analysis

A technique that computes, or iterates, the project cost or project schedule many times using input values selected at random from probability distributions of possible costs or durations, to calculate a distribution of possible total project cost or completion dates.

Použito v metodice