Nahlášení výkonu

Proces sběru a distribuce informací o výkonu. To zahrnuje hlášení stavu, měření průběhu a prognózy.


Performance Reporting

The process of collecting and distributing performance information. This includes status reporting, progress measurement, and forecasting.

Použito v metodice