Náklady

Peněžní hodnota nebo cena projektové činnosti nebo složky, která zahrnuje peněžní hodnotu zdrojů potřebných k provedení a dokončení činnosti nebo k vytvoření komponenty. Specifické náklady mohou být tvořeny kombinací nákladových složek, včetně přímých hodin práce, dalších přímých nákladů, nepřímých hodin práce, dalších nepřímých nákladů a zakoupené ceny. (V metodice správy příjmových hodnot však v některých případech může být pojem náklady představovat pouze pracovní dobu bez přepočtu na peněžní hodnotu.)

Použito v metodice