Naplánovat milník

Významná událost v rozvrhu projektu, jako například událost, která omezuje budoucí práci nebo označuje dokončení hlavního produktu. Rozvrhový milník má nulovou dobu trvání. Někdy se nazývá milníková aktivita. 


Schedule Milestone

A significant event in the project schedule, such as an event restraining future work or marking the completion of a major deliverable. A schedule milestone has zero duration. Sometimes called a milestone activity.

Použito v metodice