Nápravná opatření

Dokumentovaný směr pro provedení projektové práce s cílem dosáhnout očekávaného budoucího výkonu projektové práce v souladu s plánem řízení projektu.


Corrective Action

Documented direction for executing the project work to bring expected future performance of the project work in line with the project management plan.

Použito v metodice