Následná aktivita

Aktivita plánu, která následuje po předchůdcové činnosti, určená jejich logickým vztahem.

Použito v metodice