Následná aktivita

Aktivita plánu, která následuje po předchůdcové činnosti, určená jejich logickým vztahem.


Successor Activity

The schedule activity that follows a predecessor activity, as determined by their logical relationship.

Použito v metodice