Oblast použití

Termín oblast se používá k popisu kategorie projektů, které mají řadu významných společných komponent. Tyto aplikační oblasti jsou typicky vymezeny z hlediska typu zákazníka, který je obvykle tříděn podle skupiny nebo podle produktu, který je tříděn podle typu.


Application Area

The term application area is used to describe a category of projects that have a number of significant components in common. ... These application areas are typically delineated in terms of either the type of customer, which are typically sorted by group, or by product, which are sorted by type.

Použito v metodice