Oblast znalostí, projektový management

Rovněž popisuje životní cyklus projektu a jeho související procesy, stejně jako životní cyklus projektu. PMBOK, jak je popsáno v příručce, rozpoznává 47 procesů, které spadají do pěti základních skupin procesů a deset oblastí znalostí, které jsou většinou typické pro většinu projektů.

Použito v metodice