Oblast znalostí řízení projektů

Určená oblast řízení projektů definovaná požadavky na znalosti a popsaná v rámci jejích dílčích procesů, postupů, vstupů, výstupů, nástrojů a technik.


Project Management Knowledge Area

An identified area of project management defined by its knowledge requirements and described in terms of its component processes, practices, inputs, outputs, tools, and techniques.

Použito v metodice