Oblast znalostí řízení projektů

Určená oblast řízení projektů definovaná požadavky na znalosti a popsaná v rámci jejích dílčích procesů, postupů, vstupů, výstupů, nástrojů a technik.

Použito v metodice