OD

Původní trvání

Doba trvání aktivity byla původně přidělena plánované činnosti a nebyla aktualizována, jelikož byl zaznamenán pokrok v této činnosti. Obvykle se používá pro porovnání se skutečnou dobou trvání a zbývajícím trváním, pokud jde o průběh výkazů.


OD

Original Duration

The activity duration originally assigned to a schedule activity and not updated as progress is reported on the activity. Typically used for comparison with actual duration and remaining duration when reporting schedule progress.

Použito v metodice