Odhad

Kvantitativní posouzení pravděpodobného množství nebo výsledku. Obvykle se aplikuje na náklady projektu, zdroje, úsilí a trvání a obvykle mu předchází modifikátor (tj. Předběžný, pojmový, proveditelný, řádový, definitivní). Mělo by vždy obsahovat nějakou indikaci přesnosti.


Estimate

A quantitative assessment of the likely amount or outcome. Usually applied to project costs, resources, effort, and durations and is usually preceded by a modifier (i.e., preliminary, conceptual, feasibility, order-of-magnitude, definitive). It should always include some indication of accuracy.

Použito v metodice