Odhady dolů nahoru

Metoda odhadu součásti práce. Práce se rozkládá podrobněji. Vypracuje se odhad toho, co je potřebné pro splnění požadavků každé z níže uvedených podrobnějších prací, a tyto odhady se pak shromáždí do celkového množství pro součást práce.

Přesnost odhadu zdola nahoru závisí na velikosti a složitosti práce, která byla identifikována na nižších úrovních. Obecně menší rozsahy práce zvyšují přesnost odhadů.


Bottom-up Estimating

A method of estimating a component of work. Th work is decomposed into more detail. An estimate is prepared of what is needed to meet the requirements of each of the lower, more detailed pieces of work, and these estimates are then aggregated into a total quantity for the component of work.

The accuracy of bottom-up estimating is driven by the size and complexity of the work identified at the lower levels. Generally smaller work scopes increase the accuracy of the estimates.

Použito v metodice