Odhady zdrojů činnosti

Proces odhadu typů a množství zdrojů potřebných k provádění každé plánované činnosti.


Activity Resource Estimating

The process of estimating the types and quantities of resources required to perform each schedule activity.

Použito v metodice