Ohrožení

Stav nebo situace nepříznivá pro projekt, negativní soubor okolností, negativní soubor událostí, riziko, které bude mít negativní dopad na cíl projektu, pokud k němu dojde, nebo možnost negativních změn. Kontrast s příležitostí.

Použito v metodice