Operace

Organizační funkce provádějící průběžné provádění činností, které vyrábějí stejný výrobek nebo poskytují opakující se služby. Příklady jsou: výrobní operace a účetní operace.


Operations

An organizational function performing the ongoing execution of activities that produce the same product or provide a repetitive service. Examples are: production operations, manufacturing operations, and accounting operations.

Použito v metodice