Opravy závad

Formálně zdokumentovaná identifikace závady v součásti projektu s doporučením buď opravit závadu nebo zcela vyměnit součást.


Defect Repair

Formally documented identification of a defect in a project component with a recommendation to either repair the defect or completely replace the component.

Použito v metodice