Opravy závad

Formálně zdokumentovaná identifikace závady v součásti projektu s doporučením buď opravit závadu nebo zcela vyměnit součást.

Použito v metodice