Organizace

Skupina osob organizovaná pro určitý účel nebo k provedení nějakého druhu práce v rámci podniku.

Použito v metodice