Organizace

Skupina osob organizovaná pro určitý účel nebo k provedení nějakého druhu práce v rámci podniku.


Organization

A group of persons organized for some purpose or to perform some type of work within an enterprise.

Použito v metodice