Organizační procesní aktiva

Některé nebo všechny procesní aktiva od všech organizací zapojených do projektu, které jsou nebo mohou být použity k ovlivnění úspěchu projektu. Tyto procesní prostředky zahrnují formální a neformální plány, politiky, postupy a pokyny. Mezi procesní aktiva patří také znalostní základny organizací, jako jsou získané poznatky a historické informace.

Použito v metodice