Organizační procesní aktiva

Některé nebo všechny procesní aktiva od všech organizací zapojených do projektu, které jsou nebo mohou být použity k ovlivnění úspěchu projektu. Tyto procesní prostředky zahrnují formální a neformální plány, politiky, postupy a pokyny. Mezi procesní aktiva patří také znalostní základny organizací, jako jsou získané poznatky a historické informace.


Organizational Process Assets

Any or all process related assets, from any or all of the organizations involved in the project that are or can be used to influence the project’s success. These process assets include formal and informal plans, policies, procedures, and guidelines. The process assets also include the organizations’ knowledge bases such as lessons learned and historical information.

Použito v metodice