Organizační schéma

Metoda znázorňující vzájemné vztahy mezi skupinou osob spolupracujících na společném cíli.


Organization Chart

A method for depicting interrelationships among a group of persons working together toward a common objective.

Použito v metodice