Organizační schéma projektu

Dokument, který graficky znázorňuje členy projektového týmu a jejich vzájemné vztahy k určitému projektu.


Project Organization Chart

A document that graphically depicts the project team members and their interrelationships for a specific project.

Použito v metodice