Ovládání rozsahu

Proces kontroly změn v rozsahu projektu.

Použito v metodice