Ovlivňovatel

Osoby nebo skupiny, které přímo nesouvisejí s nabytím nebo užíváním produktu projektu, avšak díky své pozici v organizaci zákazníků mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit průběh projektu.


Influencer

Persons or groups that are not directly related to the acquisition or use of the project’s product, but, due to their position in the customer organization, can influence, positively or negatively, the course of the project.

Použito v metodice