Ovlivňovatel

Osoby nebo skupiny, které přímo nesouvisejí s nabytím nebo užíváním produktu projektu, avšak díky své pozici v organizaci zákazníků mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit průběh projektu.

Použito v metodice