Pareto Graf

Histogram, seřazený podle četnosti výskytu, který ukazuje, kolik výsledků bylo vytvořeno každou zjištěnou příčinou.


Pareto Chart

A histogram, ordered by frequency of occurrence, that shows how many results were generated by each identified cause.

Použito v metodice