PC or PCT

Procento dokončeno

Odhad, vyjádřený jako procento, částky práce, která byla dokončena na základě činnosti nebo součásti struktury členění práce.

Použito v metodice